Fetwayen Kurdi

Nîşanedi derveyî nimêjê de ewretê jinan